lørdag 8. desember 2012

Leseåret 2012: årets beste bøker

2012 har vært et bra bokår. Her er noen favoritter:

Katherine Boos Behind the Beautiful Forevers er glimrende. Hun tar oss med til hverdagslivet i Mumbai-slummen, et økonomisk system tuftet på søppel, befolket (selvfølgelig) av helt vanlige mennesker. Slike bøker gjør verden litt mindre.

Jonathan Haidts The Righteous Mind er årets Thinking, Fast and Slow, en bok med nyttig atferds- og hjerneforskning om hvorfor vi er uenige og hvorfor vi er så dårlige til å forstå våre meningsmotstandere. Boka er selvfølgelig spesielt relevant for amerikanske forhold, men det ligger noen poeng her for europeere også. Særlig dette med at folk som mener det motsatte av deg sannsynligvis ikke er onde, men bare navigerer etter et annet moralsk kompass. Nyttig lesing.

Jeg likte også David Weinbergers Too Big To Know veldig godt. Det store argumentet her er at kunnskap aldri egentlig har operert etter bøkenes logikk. Mengden av informasjon der ute har alltid vært for stor til å samles mellom to permer, og den pågående overgangen fra papirbøker til nettmedier gjør bare dette poenget tydeligere. Det er også noen interessante poenger her om politisk debatt, og et slags forsvar for ekkokamrene. Og apropos: når det gjelder forholdet mellom informasjon og kunnskap er både Silvers The Signal and the Noise og Talebs Antifragile helt sikkert verdt å lese.

Dessuten har det kommet flere gode bøker om internasjonal politikk i år: særlig Iver Neumanns At Home With the Diplomats, en slags Etaten fra Victoria terrasse, Clifford Bobs The Global Right Wing and the Clash of World Politics, som nyanserer bildet av verdibasert transnasjonal aktivisme, og for den saks skyld No Easy Day. I denne siste er det ingen nyanserte argumenter, ingen tvil eller selvransakelse, bare en spennende og militærnerdete fortelling om hvordan bin Laden ble drept, fortalt av andremann inn soveromsdøra i Abbottabad.

Jeg synes også at Susan Cains Quiet var veldig fin.

Ingen kommentarer: