mandag 16. juni 2014

Er det greit at stater begrenser innvandringen?

I en liten kruttønne av en bok, The Ethics of Migration (2013), skriver Joseph Carens at svaret på dette spørsmålet er nei. Det er ikke OK at stater legger begrensninger på hvem som kan komme som tilflyttere. En rettferdig verden ville vært en verden med åpne grenser. Carens påpeker at han ikke ønsker seg en verden uten grenser - stater er legitime politiske fellesskap, og det er greit å føle sterkere tilhørighet til sine medborgere enn til folk i andre stater - så argumentet er ikke for kosmopolitisme. Men hvis vi er opptatt av likhet og rettferdighet, kan vi ikke godta et system hvor en tilfeldighet som vårt geografiske fødested får definere livsvilkårene våre.

For å si det med Ry Cooder: How can you keep on moving unless you migrate too?

Sånn sett går denne boka godt sammen med Branko Milanovics flotte, lille bok om globale inntektsforskjeller fra noen år tilbake: The Haves and the Have-Nots. Det store poenget fra dèn boka var at din plass i den globale inntektsfordelingen er avhengig av hvilket land du er født i. Carens går så langt som å kalle dette systemet for føydalt, og det er sørenmeg presist. Våre sosiale muligheter er gitt oss ved fødselen. Er du født i en lavere stand, eller et fattigere land, er det bortimot umulig å komme til de øvre lagene. Ordet vi leter etter er urettferdig.

Det er likevel bare to av kapitlene i denne boka, kapittel 11 og 12, som handler om hvorfor grenser bør være åpne. I de ti første kapitlene tar Carens i stedet utgangspunkt i det han mener er den utbredte holdningen til innvandring, nemlig at stater har en legitim rett til å bestemme hvem som får flytte dit og ikke. Med dette som utgangspunkt konsentrerer han seg om hvilke rettigheter vi bør gi til innvandrerne som har kommet.

Det sentrale poenget i denne første delen av boka er at sosialt medlemskap er noe man opparbeider seg over tid. Jo lengre du bor i en stat, desto mer blir du å anse som en samfunnsborger, og desto flere rettigheter bør du få. Dette betyr for eksempel at udokumenterte innvandrere (de man kaller papirløse eller ulovlige, alt etter som hva man føler om dem) bør gis statsborgerskap etter en viss tid. Det er et kontroversielt standpunkt, men det er utledet fra prinsipper som mange av oss vil godta uten å nøle. Og nettopp sånn er det med flere av de store poengene i denne boka, Carens spør: hvorfor ikke? Hvorfor gjør vi det ikke sånn? Flere av løsningene han lanserer er kanskje virkelighetsfjerne, men de gir gode utgangspunkt til å tenke mer helhetlig om innvandring.

Og gjennom hele boka bruker Carens nettopp denne innfallsvinkelen, en argumentasjonsteknikk han beskriver med en arkitekturanalogi: cantilever arguments. En cantilever er en utskytende struktur, en bjelke som bare er forankret i den ene enden. Et cantileverargument tar altså utgangspunkt i prinsipper som vi alle kan være enige om, og bygger videre derifra. For eksempel: siden vi alle er enige om at det bør være lov for borgere å flytte fritt innenfor staten de bor i, så hvorfor ikke også flytte fritt mellom stater?

En mer kritisk leser ville kalle det for brekkjernsargumentasjon: å kile den tynneste tolkningen av et standpunkt inn i dørsprekken, og brekke døra åpen med makt. Og dette er kanskje den strengeste, og minst konstruktive, kritikken man kan gi av boka til Carens: at den ikke er egnet til å overbevise andre enn dem som på forhånd var åpne for argumentet.

Men det er en urettferdig kritikk, for ingen bok kan være alt. Og denne boka fortjener å bli lest, den er proppfull av perspektiver, og et godt utgangspunkt for å tenke grundigere gjennom hva som er greit og ikke greit når det gjelder innvandring. Og attpåtil er den skrevet i et tilgjengelig og sjargongfritt språk. Imponerende.

(For folk som er opptatt av integreringspolitikk er kapittel 4 spesielt interessant. Carens skriver her at en moralsk forsvarlig nasjonalisme må være tilgjengelig for nykommere, og at inkluderingen av innvandrere er en oppgave som hviler på majoritetsbefolkningen. Er vi i stand til å leve opp til vårt demokratiske etos når nye samfunnsborgere kommer til? Dessverre kan vi legge til at nyere norsk forskning sier: nei, ikke alle majoritetsnordmenn er interessert i å ha en rolle i nykommernes integrering.)

Få også med deg dette intervjuet med Carens på New Books in Philosophy-podkasten, og gå ikke glipp av bloggerunden som Crooked Timber har hatt gående den siste måneden.

22 kommentarer:

Magne D. Antonsen sa...

Hei Kristian!

Bra innlegg, nå har jeg anbefalt det på Lesernes VG og du ser det nederst på vg.no

Er det andre som skriver en god blogg og vil ha mange nye lesere, ikke nøl med å sende en epost til meg på magnea |a| vg.no eller @magneda på Twitter.

Hilsen Magne i VG

Kristian sa...

Oi, takk for det!

Anonym sa...

"Men hvis vi er opptatt av likhet og rettferdighet, kan vi ikke godta et system hvor en tilfeldighet som vårt geografiske fødested får definere livsvilkårene våre"

Om dette er argumentet for åpne grenser, så kan man jo fortsette med hvem som har født en.
Jeg kan jo argumentere med at siden tilfeldighetene har gjort at mine levevilkår er dårligere enn de med rike foreldre, så burde jeg kunne ta del i deres formue.

Kristian sa...

Anonym: Jo, for så vidt. Men akkurat Carens er mest opptatt av migrasjonssiden av dette.

Og: i dag er inntektsforskjellene mellom gjennomsnittsinnbyggerne i forskjellige land større enn inntektsforskjellene innad i land. Så hvis utjevning er målet, er det viktigere å bekjempe forskjellene mellom fattige og rike land enn mellom fattige og rike folk innad i rike land. Boka til Milanovic tar opp mange flere aspekter ved dette, og er verdt å lese den òg!

Federalper sa...

Vel, jeg synes det er urettferdig at jeg ikke ble født som en pen jente.

Carens har jeg ikke lest, men hvis det som du skriver er repr.tivt. for ham, så spar meg.

Selvsagt kan vi ha åpne grenser, men da må vi fjerne dagens velferdsordninger, ellers ender vi opp som slaver for innflytterne.

Med åpne grenser vil land som India og Pakistan bli tømt. Norge ville få 40 millioner innvandrere som 2,7 millioner yrkesaktive skulle fø på.
(Oljeinntektene skulle gi hver av de 45 millioner som da kom til å bo i Norge 8000 kroner per innbygger... per år.)

Fjerner vi velferdsordningene, så ville de 2,5 millioner av de 2,7 millionene i Norge som er i arbeid miste jobben, eller få lønnen sin redusert med 70%.

For arbeidsinnvandrerne fra India ville jobbe for 30% av dagens lønninger, så arbeidsgiverne ville ikke ha noe valg, i og med at deres konkurrenter også ville ansette de billigste.

Det er engang slik at vår velferd ikk er bygget på ryggen til indere og pakistanere. DE er selv ansvarlige for tilstanden i sine land. (I realiteten er arbeidsledigheten i disse landene 75%- om vi regner hvor mange som er i arbeidsfør alder som kan forsørge seg selv gjennom arbeid).

Mesteparten lever altså slektninger, og mange lever av kriminalitet. De har også 10% av befolkningen som tjener 100 ganger så mye som snittet av sine landsmenn. (I Norge er denne andelen under 1%, noe som resulterer at vi har en flatere struktur)

Anonym sa...

Federalper
Jeg forstår ikke hvorfor enkelte tror at alle de andre kommer hit bare på grunn av velferdssystemet og eventuelt misbruke det!
Det er helt riktig at noen gjør det men ikke alle .( Hver eneste dag blir noen etnisk nordmenn dømt for svindel av Nav, men det er ok fordi de er norske)
De fleste av oss er ærlige ,arbeidsomme folk som sliter med å skape et bedre fremtid.
Uten oss ville ikke Norge nådd det landet har nådd.
Og jo Norge må ta ansvar for elendigheten i mange land, siden vi produserer våpen ved Kongsberg og sender til krigsherjede land og er sikkert at mange land blir ødelagt, Når vi kjemper i Irak og Afghanistan så vi har skapt noe av problemet. Så ikke tenk siden du er født i det lille fine landet, det gjør at du og mange andre er bedre enn oss.

Kristian sa...

Federalper: Du har rett i at åpne grenser er vanskelige å kombinere med en sjenerøs velferdsstat, og Carens skriver også noe om dette. For min del er det nettopp dette som gjør bøkene til Carens og Milanovic så tankevekkende: fordi vi må velge hvem vi skal ha solidaritet med her i verden. Hvis dette hadde vært et enkelt spørsmål, hadde de ikke latt seg oppsummere eller besvare i en bloggpost (eller en kommentar).

Utover det: jeg tror ikke vi to er enige nok om premissene for en diskusjon om dette, så det kan vi nok spare oss, begge to. Men hvis du har lyst til å anbefale meg en bok jeg kan lese for å tenke bedre om disse spørsmålene, tar jeg gjerne imot tips.

Anonym sa...

"En rettferdig verden ville vært en verden med åpne grenser", dummeste jeg har lest, det motsatte er jo realiteten, en verden med grenser er mer rettferdig.

LOL men det er jo forståelig at vg legger ut slik propaganda, åpne grenser = ingen grenser/begrensninger, og følgene av dette er jo åpenbart for de fleste.

Anonym sa...

Når skal nordmenn lære at innvandring fra folkeslag som ikke respekterer europeisk skikk, arbeidsmoral og regler, kun vil gjøre skade og suge ut ressursene for velferd ? Alt som norge hadde en gang vil forvinne, bit for bit og den dagen norge vil måtte leve som andre europeiske land er landet solgt da med alle de norske avgiftene som skapes innlands, vil intrastrukturen bare bryte sammen mens ola og kari vil måtte betale hele sin lønn for å dekke utgiftene. Norge var et fint land, idioter som ga det bort og tillot det uten å demonstrere i gatene ! Game over !

Anonym sa...

Jeg er helt for fri innvandring, men det må forutsette at de som kommer hit klarer seg selv og ikke belaster andre mennesker. Hvilken konsekvens har dette? Jo: velferdsstaten må fjernes eller ihvertfall kraftig krympes.

Anonym sa...

Vi kan selvfølgelig ta vare på en del som flykter for å beholde livet. Men fri innvandring eller nær fri innvandring koster mye. Siden norske kroner har mye større kjøpekraft enn de aller fleste andre lands valuta, er det mye mer kostnadseffektivt å hjelpe trengende i deres hjemland.

Anonym sa...

Har folk blitt helt gale... Fri innvandring ønsker vi vel ikke!

Anonym sa...

Gir opp norge snart det finnes ikke et snev av patriotisme i dette landet her. Best er å komme over en del penger og flagge ut.

Anonym sa...

greia er at du må velge en hel pakke, du kan ikke bare plukke ut drops, og det må sees i sammenheng fra et holistisk perspektiv.

total liberalisme, laissez faire økonomi etter misesiansk/rothbardiansk modell og fri innvandring hadde funket utmerket sånn jeg ser det.

men det kan ikke implementeres under dagens forutsetninger. med det det beskrankende utgangspunktet vi har i dag, er antageligvis ytterligere restriksjoner mest skademinimerende.

du burde slutte å bry deg om politikk. du taper uansett. kun læring over generasjoner kan gjøre den politisk indifferente allmuen smarte nok til å initiere paradigmeskifter. så du burde heller bruke tida di på noe verdifullt.

Anonym sa...

Vi har jo fri innvandring, Oslo er jo blitt en mellomøstlig by, snart er hele landet det samme..

Anonym sa...

Er noe av det dummeste som er publisert på lang lang tid.

Ville vært like rettferdig å la naboen din flytte inn i huset ditt hvis det var finere enn hans.

Poenget er at noen bygger opp et samfunn med struktur andre river det ned i form av terror, drap og overgrep mot sivil befolkningen.

Inntil menneskene på denne planeten tilhører et styre og har like lover, regler samt kultur forståelse så er det nytteløst med slik tanker.

Kristian sa...

Det har kommet en del anonyme kommentarer her nå som er vanskelige å svare på én og én. Men: Carens mener selv at han tar utgangspunkt i premisser som de aller fleste vil akseptere, og som han vagt definerer som "demokratiske verdier". Her kan han ha bommet. Kanskje er premissene bak dette argumentet veldig annerledes fra grunnsynet til de fleste. Det må de av oss som synes Carens skriver fornuftig ta inn over oss.

Likevel skulle jeg ønske at flere tok seg tid til å lese denne boka. Mange av motargumentene som har kommet i kommentarfeltet blir diskutert der, og Carens mener likevel at konklusjonen hans står støtt.

Anonym sa...

Du og forfatteren tillater dere å overse en faktor som gjør hele konklusjonen meningsløs:

Joda, det er urettferdig at hvor du fødes og hvem foreldrene dine er avgjør hva slags liv du har mulighet til å få. Men det utslagsgivende er likevel hva det er som skaper denne forskjellen.

Et samfunn er over tid et produkt av samfunnets kultur. At Norge er et godt sted å leve skyldes at vi i Norge har en kultur (tenk det!) som faktisk skaper gode steder å leve. Det går selvfølgelig an å være midlertidig uheldig, men når en stater gjennom århundrer bare opplever en endeløs strøm av elendighet så er ikke dette lenger noe man kan avskrive som "uflaks".

Enkelte kulturer er rett og slett ikke særlig konduktive i retning av å skape velstand. Og det er DETTE enkelte er så uheldige å bli født inn i. Det er defekte kulturer som utgjør det urettferdige, defekte land er bare en langtids konsekvens.

Og da er migrasjon virkelig ikke en korreksjon av noe slag. Verden blir ikke på noen som helst måte mer "rettferdig" av at folk med en destruktiv kultur får flytte på seg. Den eneste kur for den urettferdigheten som foreligger er at skadelige kulturer modereres i riktig retning.

Men da må vi først klare å snakke åpent og ærlig om at enkelte kulturer faktisk er dårligere enn andre. Klarer vi det?

Marchus Stensrud sa...

Veldig god bloggpost. Tror dette kan være en viktig bok for alle å lese, men det vet jeg ikke før jeg har lest den selv. Så nå går veien til Amazon.

Rune sa...

Takk og pris for at det finnes restriksjoner på innvandring! De burde også vært mye strengere. Med fri innvandring hadde det gått rett til helvete med Norge i løpet av kort tid.

Trianglef sa...

nei, max 10% av Norges befolking bør bestå av utlendinger.
alt annet vil være masochistisk og upatriotisk, det er viktig at dette idiotiske feminist landet (sagt av norsk 25 åring) innser og respekter at flertall av an kultur = mer dominering av kultur så lenge det finnes patrotiske menn i denne utland kulturen. Med konstant avkutting av alt over 10% så vil aldri noen an kultur få noe feste her i land, og derfor vil vi få mer respekt mer glede, bedre nordmenn

Kristian sa...

Jeg har ikke fått fulgt opp alle kommentarene her i helgen, så her kommer et lite oppsamlingsheat:
Til siste Anonym: Jeg er uenig i det aller meste av det du skriver i din kommentar. Og jeg tror at mye koker ned til at vi to har forskjellig oppfatning av hva en kultur er, og hva vår kultur bør være. Når det er sagt: vi kan gjerne snakke åpent og ærlig om at enkelte kulturer er bedre enn andre. Mitt utgangspunkt for en sånn diskusjon vil være at toleranse og åpenhet for nykommere bør være viktige verdier i kulturen vår. Jeg synes Martha Nussbaum skriver bra om dette i The Clash Within, som jeg har skrevet litt om her: http://kristiansnotisblogg.blogspot.no/2012/05/den-virkelige-sivilisasjonskampen.html. Anbefaler også Amartya Sens The Argumentative Indian, som jeg òg har skrevet om: http://kristiansnotisblogg.blogspot.no/2014/02/hvordan-tenke-om-flerkultur-indisk.html

Til Marchus: Takk, håper du liker boka!

Til Rune: Ok. Anbefaler likevel boka til Carens.

Til Trianglef: Hva mener du med «konstant avkutting»?