torsdag 27. november 2008

Econ og lyntog

I dag la Econ Pöyry fram sin vurdering av planene om høyhastighetstog i Norge, og dommen var entydig negativ. - Selv om svært mange flypassasjerer vil gå over til tog, blir kundegrunnlaget for lite til å forsvare de høye byggekostnadene, sier Karin Ibenholt til NRK.

Jeg er i utgangspunktet skeptisk til Econ. Det er først og fremst Bent Sofus Tranøy sin skyld (og delvis Magnus Marsdal). Og jeg er skeptisk til denne konklusjonen.

Ettersom Høyhastighetsringen har foreslått å legge den nye Bergensbanen for lyntog gjennom Numedal, har jeg skrevet litt om dette tidligere (se for eksempel intervjuet med Trond Helleland - linker til flere saker ligger under artikkelen).

Jeg synes det lukter skivebom når Econ så bastant avfeier lyntog som et lønnsomt prosjekt. Passasjergrunnlaget er selvfølgelig lavt (kontraargumentet er naturligvis at nordmenn reiser ekstremt ofte mellom de store byene i Sør-Norge), og det forespeiles et årlig underskudd på 1 milliard kroner. Men jeg ville trodd at et høyhastighetstog skaper ringvirkninger utover bare passasjerinntektene - ellers skulle bare bomveier være lønnsomme etter samme logikk.

Spørsmålet er derfor: vil ringvirkningene av å knytte kompetansemiljøene i de store byene tettere sammen veie opp for kostnadene ved å bygge et lyntognett?

Jeg tror svaret kan være ja.

4 kommentarer:

Daniel sa...

Jeg er enig med deg i at dette var skivebom fra ECON.

Ikke bare fordi svaret på spørsmålet ditt svært gjerne kan være 'ja', eller at ECONs troverdighet (også hos meg) er kanskje sketchy, men fordi Deutsche Bahn AG, som holder på med en utredning som skal være klar etter jul, i sin nyeste delrapport skriver følgende som råd: "at Norge setter raske og høyproduktive baner for gods- og persontrafikk i sentrum av sin nasjonale samferdselspolitikk."

Dette blir jo uansett et politisk spørsmål, men det ser ut til at grunnene til å si 'ja' blir klarere og klarere.

Kristian sa...

Nettopp - men dette er en lang motbakke. Det hjelper lite at Høyre/KrF og SV er pådrivere for lyntog når både AP og SP heller vil prioritere dobbeltspor på det eksisterende tognettet. Og FrP vil ikke investere i noen form for jernbane uten at veinettet blir opprustet.

Og hvis planene noensinne skal bli realisert må vi dessuten gjennom en beinhard kamp om stasjoner og det endelige trasévalget. Her vil mange politikere få problemer med å veie hensynene til partiprogram og lokalmiljøene som har stemt dem fram.

Daniel sa...

: )

Derfor bør man først få klarhet i hvilke strekninger man vil prioritere - om det er göteborg/oslo, oslo/bergen eller for den del skien/fyresdal - før en sterk og klar samferdselsminister ved hjelp av sitt departement og med en hel masse ekstern utredning i ryggen tar en avgjørelse som stortinget uten alt for mye debatt og endringer godtar.

Dessuten vil en slik satsing kreve et slags forlik, fordi det vil koste så mye penger over så mye år.

Det handler om "at vilja", som Olof Palme sa, og å gjennomføre det en vil. Til det kreves det en liten jern-minister i Samferdselsdepartementet.

Kristian sa...

Hmm.. Noen kandidater? :)