søndag 30. november 2008

CR-undervisning på BI

BI får kritikk i Aftenposten i dag, på grunn av manglende fokus på Corporate Social Responsibility i undervisningen. Skolen har ingen obligatoriske fag om CSR på bachelornivå, og bare ett på masternivå. Jeg har eksamen i dette faget på tirsdag. Her er noen tanker:

Dette var et av fagene jeg gledet meg mest til før undervisningen begynte, men det har ikke levd opp til forventningene. Fagboka og artiklene framstår først og fremst som en oppsummering av trivialiteter, og forelesningene som infotainment og en mulighet for framtidige arbeidsgivere å profilere seg for framtidige ansatte. Vi har hatt mange gjesteforelesere fra næringslivet, gjerne Direktører for Kommunikasjon og Samfunnsansvar - en tydelig illustrasjon på hvor tett sammentvunnet C(S)R og PR virkelig er. Vi har blant annet fått høre om Storebrands store satsing på FairTrade-sertifisert kaffe i kantiner og møterom.

Selvfølgelig er det viktig at handelshøyskolene legger vekt på CSR, gjerne også på bachelornivå. Men både bedriftenes CSR-ambisjoner og studiene av dem virker ganske overfladiske, og jeg vet ikke om egne CSR-fag er veien å gå for å øke bevisstheten om etikk blant studentene.

Sånn sett er det eskrivende at vi har multiple choice-eksamen i dette faget. For eksempel:

Do firms pursue CR because:
A: Only because it is profitable in the long run?
B: Only because it is morally defensible?
C. Only because it pleases the staff?
D: For a combination of many reasons?

Kanskje går framtidens Telenor-sjef i CSR-klassen min i år. Men jeg ser ikke for meg at hun vil kjempe for å integrere samfunnsansvar i Telenors strategi på bakgrunn av tirsdagens multiple choice-eksamen.

Ingen kommentarer: