tirsdag 21. april 2009

Adam Smith feil vei

Verdens sannsynligvis beste podkast - EconTalk - kjører noen veldig gode ekstraepisoder om Adam Smiths Theory of Moral Sentiments. Du finner både bokteksten og lydbok gratis via The Online Library of Liberty.

I dag kjenner mange Adam Smith først og fremst gjennom Wealth of Nations. Det er her han skriver om den usynlige hånden, og om harmonien som oppstår når alle får følge sin egeninteresse. Moral Sentiments handler derimot om alle de andre følelsene og motivasjonene -utover egeninteresse - som er viktige for oss som mennesker.

Mens Smith bruker mye av Wealth of Nations på å utdype hvorfor det er bra for samfunnet at hvert individ arbeider for sin egeninteresse, åpner han Moral Sentiments med å konstatere kort at empati er en åpenbar menneskelig kvalitet:

How selfish soever man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest him in the fortune of others, and render their happiness necessary to him, though he derives nothing from it except the pleasure of seeing it.

Sammenliknet med de mange lange eksemplene fra Wealth of Nations, er det interessant at Smith ikke synes det er viktig å forklare hvorfor medmenneskelighet og empati er gode kvaliteter. Han mente kanskje det var ganske selvsagt.

Og etterhvert som den usynlige hånden har fått stadig større tillit, er det omsider blitt nødvendig å lese Moral Sentiments nærmere.

2 kommentarer:

Tom O. Johnsen sa...

Jeg følger jo disse podcastene selv. Jeg mener, uten å ha lest WoN, at Smith ofte er misforstått med tanke på medmenneskelighet og så videre. Nettopp denne empatien er såvidt jeg har forstått også noe han skriver om i WoN og ikke bare i Moral Sentiments. Og dette er kanskje en del av grunnen til at det faktisk er en litt mer livlig tredjesektor i USA enn i Norge. Kanskje.

Jeg føler også at ordet "selfish" har litt negative assosiasjoner. Dette kan kanskje støte en del folk bort fra liberalismen. "Enlightened Self-Interest" er mye hyggeligere! :D

Kristian sa...

Jeg skal være litt forsiktig her, men såvidt jeg kan huske ligger hovedvekten i WoN på verdien av egeninteresse.

Men veldig godt poeng det her med norsk tredjesektor. Kanskje vi i Norden har lett for å kaste babyen (frivilligheten) ut med badevannet (markedet)?