torsdag 19. mars 2015

Kanskje man heller bør lese oversettelser

Det er vel ikke egentlig noen gode spørsmål om lesing som begynner med ordet bør, men likevel: bør man lese romaner på originalspråket eller i oversettelse?

For min egen del tror jeg det delvis er fordi jeg vil holde engelsken vedlike, og delvis fordi jeg tenker at jeg kommer nærmere teksten som forfatteren mente å skrive, at jeg helst leser engelske bøker på originalspråket. Men det kan være gode grunner til at vi heller bør lese på morsmålet vårt, i hvert fall hvis vi tenker at lesing kan fremme empati.

Det var nemlig et innslag på On the Media for en stund tilbake, som handlet om en undersøkelse av hvordan folk resonnerer om moralske spørsmål på morsmålet og andrespråket.Forskerne presenterer respondentene med forskjellige varianter av et moralsk dilemma som ofte går igjen i denne typen undersøkelser: vogn-dilemmaet.

I korte trekk: du står på en gangbro over et togspor, ved siden av en (veldig) tjukk mann. En vogn kommer rullende, den har retning mot fem personer som står i sporet. Hvis vognen får rulle videre, vil den få fart nok til å drepe de fem. Men tjukken er tung nok til å stanse vogna, hvis bare du dytter ham foran. Men i så fall vil han dø. Spørsmålet er: ville du ofre ett liv for å redde fem?

Respondentene som får dilemmaet presentert på andrespråket sitt, er oftere villige til å dytte tjukken. Altså: på andrespråket resonnerer vi mindre emosjonelt, mer strengt rasjonelt. Så hvis i hvert fall én av godene ved lesing er at det fremmer empati, er morsmålslesing mer effektivt. Vi får ikke den samme nærheten til moralske problemer, vi ser ting mer i svart-hvitt, når vi leser på andrespråket.

Studien finner du her.

(Jeg har nettopp lest Ian McEwans Lørdag i oversettelse. Så nå ville jeg vel ikke dyttet tjukken?)

2 kommentarer:

Even T sa...

Det var interessant! Men jeg strever uansett med å komme meg forbi at det er et tåpelig tankeeksperiment. For det første klarer ikke et menneske å stoppe et tog på den måten, for det andre burde det være et alternativ selv å kaste seg foran toget.

(Man kan innvende at mannen må være tykk for å klare å stoppe toget, men det er problematisk av flere årsaker. For det første fordi det krever at man ser fullstendig bort fra fysikkens lover, for det andre fordi spørsmålet i tilfelle forutsetter at respondenten selv ikke er tykk.)

Kristian sa...

Hehe, jo, tankeeksperimentet er litt langt ute. Men likevel!