søndag 20. desember 2009

Barbarene kommer?

Jeg har nettopp vært gjennom Mark Helprins Digital Barbarism (2009), ni timer med remjing om det kulturelle forfallet som visstnok foregår. Det er særlig Creative Commons-bevegelsen, men også internettoptimister, brukere av nye medier, og ungdomskulturen generelt, som får gjennomgå. Jeg hørte den dessverre som lydbok, et format den helt tydelig er uegnet for. Dette er en forfatter som elsker å skrive skriftlig.

Helprin kom med sitt første angrep på CC-bevegelsen i NYT-artikkelen A Great Idea Lives Forever. Shouldn’t Its Copyright? fra 2007. Den gangen ble han hardt kritisert av bloggere, og trakk seg tilbake for å formulere argumentet i bokform.

Et av poengene er at intellektuell eiendom ikke er mye annerledes enn fysisk eiendom, og at de som lever av å produsere åndsverk bør ikke forskjellsbehandles fra andre næringsdrivende. Mens en bedrift kan gis i  arv til neste generasjon, forsvinner åndsverk ut av arvingenes kontroll. Fra NYTimes:
“Freeing” a literary work into the public domain is less a public benefit than a transfer of wealth from the families of American writers to the executives and stockholders of various businesses who will continue to profit from, for example, “The Garden Party,” while the descendants of Katherine Mansfield will not.
Jeg vet ikke nok til å mene noe veldig sterkt om opphavsretten ennå, men noterer meg at Lawrence Lessigs Free Culture er tilgjengelig gratis i mange formater. Og jeg mistenker at Helprin undervurderer gevinsten som ligger i å behandle kultur som et offentlig gode. Mer om dette senere.

Det som gjør Digital Barbarism til en dårlig bok er den rabiate kritikken av "ungdommen nå til dags." Det er rett og slett altfor unyansert til å ta på alvor.

Kortversjonen av Helprins argument får du (gratis selvfølgelig) på EconTalk.

Ingen kommentarer: