lørdag 7. august 2010

Sosial kapital forklart i dikts form

Sånne ting er ofte litt cheesy, men denne synes jeg faktisk var fin:

They came first for the Communists,
and I didn't speak up because I wasn't a Communist.

Then they came for the trade unionists,
and I didn't speak up because I wasn't a trade unionist.

Then they came for the Jews,
and I didn't speak up because I wasn't a Jew.

Then they came for me
and by that time no one was left to speak up.

Opphavsmannen skal være Martin Niemöller. Det er en del uenighet om hva han egentlig sa (formuleringen var annerledes da jeg hørte den via RSA-podkasten) men poenget kommer fram likevel. Når vi snakker om at sosial kapital er bra for samfunnet, er det ikke en hvilkensomhelst type sosial kapital vi tenker på.

Bridging sosial kapital handler om tillit og fellesskapsfølelse som ikke er begrenset til medlemmer av ens egen spesifikke gruppe. Bonding sosial kapital, derimot, er tillit og nettverk innad i lukkede grupper. Det vi aller helst ønsker oss er altså høy grad av bridging sosial kapital.

Apropos: jeg har ikke skrevet den lenge annonserte bloggposten om sosial kapital-teori ennå. Men den kommer.

Ingen kommentarer: