mandag 2. august 2010

Game Change

Nettopp ferdig med å lese Game Change: Obama and the Clintons, McCain and Palin, and the Race of a Lifetime av John Heilemann og Mark Halperin, en fantastisk interessant bok om presidentvalget i 2008 og primærvalgene i forkant. Det er nå nøyaktig en måned til jeg reiser til Washington, og å lese denne boka har vært en fin oppladning.

Noe av det mest fascinerende i boka er beskrivelsene av motsetningene mellom Obama og Hillary Clinton. Hvor ulike de to politikerne - og støtteapparatene deres - er, og hvor nærme Clinton var ved å takke nei til utenriksministerposten. Clintons Living History føres definitivt opp på min langsiktige leseliste. Beskrivelsene av det gjennomprofesjonaliserte politiske apparatet, og av kandidatenes dagligliv (om det kan kalles det) er en tankevekker. Det er vel dette med politikk og pølser...

Kapitlene om Palin er fantastisk morsomme (om enn av og til triste). Mitt favorittsitat: "As Putin rears his head and comes into the airspace of the United States of America, where do they go? It's Alaska!"

En viktig ting til slutt: Dan Drezner har påpekt at det er vanskelig å vite hvor mye av historien som er sann. Og det er frustrerende. Forfatterne gjengir en del ganske så spektakulære samtaler og situasjoner - som ofte foregår på tomannshånd. Kanskje har historiefortelling blitt prioritert over kildekritikk. Mye mulig, men forfattere har i det minste skrevet en veldig lesverdig bok.

Ingen kommentarer: