onsdag 10. februar 2010

Kriminalitet og ulikhet

Punishment and Inequality in America beskriver sosiologen Bruce Western hvordan rettssystemet i USA disproporsjonalt rammer minoritetene. Denne tabellen sammenlikner graden av fagforeningsmedlemskap, mottak av velferdsgoder og andre sosiale programmer, samt fengslingsgraden blant ulike grupper menn i USA:


Poenget (eller hvertfall ett av poengene) til Western er at fengselssystemet er den mest framtredende offentlige institusjonen i livene til minoriteter i USA. Jeg synes det virket litt dumt og platt da jeg leste noe Loïc Wacquant har skrevet om det samme fra et europeisk perspektiv, men det er virkelig en ekkel, ekkel ting å tenke på.

Western presenterer dessuten statistikk som sier at den reelle kriminaliteten i USA ikke har økt. 

Og attpåtil: fengslede personer inngår ikke i arbeidsmarkedsstatistikken. Det vil si at synkende arbeidsledighetstall kan være en delvis konsekvens av økte fengslingsrater, og man kan ha en stor skjult arbeidsløshet. Med andre ord: folk som ellers ville bli talt som arbeidsløse telles ikke, fordi de sitter i fengsel. Dette bildet er særlig slående for minoriteter. Her er en framstilling av arbeidsløshet blant menn av ulik etnisitet, inkludert fengslede:Jeg har ikke lest nok om dette til å sette det i en større kontekst, men jeg har lest nok til å bli opprørt. 

Relatert bloggpost: Politiet, tyven og uforutsette konsekvenser

Sjekk også: Mange av Bruce Westerns artikler er tilgjengelige på Harvards hjemmesider.

5 kommentarer:

Synve sa...

Tallene på arbeidsledighet i den siste grafen var jo veldig høye da, han kan ihvertfall ikke ha lagt de offisielle U3-tallene til grunn. Ellers har jo arbeidsledigheten steget betydelig siden de årene han har tall for. De offisielle tallene nå er vel rundt 10% for befolkninga som helhet; 15-17% for den svarte del av befolkninga. Denne økninga i arbeidsledigheten kan jo også medføre mer reell økning i kriminell aktivitet, så situasjonen kan på den måten faktisk være i ferd med å forverres. Jeg har imidlertid sett at f.eks. California har vært nødt til å løslate en del fanger tidlig pga. den økonomiske krisa (men når de løslates til arbeidsledighet er det vel lett å tenke seg at de fort havner bak murene igjen).

Så vidt jeg forstår skyldes fangeøkninga mye kampen mot narkotika, som mange mener føres særlig intensivt i fattige- og minoritetsstrøk. Det kan jo være litt tankevekkende at Barack Obama med litt mer pågående politi i dag kunne vært tidligere fengselsinsatt, i steden for president i USA. Straffedømte har jo i mange stater i USA ikke engang stemmerett.

Senator Webb fra Virginia har vært opptatt av denne problemstillinga, og jobber med å få Kongressen til å sette ned en komité som skal utarbeide forslag til en kriminalreform.

Kristian sa...

Takk for kommentar!

Sorry, glemte å spesifisere at arbeidsledighetstallene i grafen gjelder menn i alderen 22-30.

Western legger stor vekt på kampen mot narkotika, og her handler mye om forskjeller i håndhevelse. Selv om narkotikabruk ser ut til å være på et ganske likt nivå blant svarte og hvite (forskjellene går på hvilke stoffer som brukes) blir det oftere straffesaker av narkotikabruk blant minoriteter.

Tom O. Johnsen sa...

Det bør tas med at det koster samfunnet utrolig mye ressurser. Både i behandling av narkotikamisbrukere og til å finansiere fengslene. Det er oppsiktsvekkende at 10% av en gruppe er i fengsel. Det er meget høyt. Jeg har før ikke brydd meg om å se på tallene. Fra før har jeg bare visst at disproporsjonalt mange svarte unge menn er i fengsel i USA.

Kristian sa...

Det koster veldig mye. Eric Schlossers artikkel om rent-seeking i amerikansk fengselssektor er forresten vel verdt å lese: http://www.theatlantic.com/doc/199812/prisons

Og ja. Forskjellene i fengslingsgrad er jo egentlig forhold vi visste om, men rekkevidden av dette tar litt tid å la synke inn.

Anonym sa...

Størrelsen på dette blir kanskje enda klarere om man sammenligner med Stalins Gulag-system

I dag sitter det over 2.3 millioner amerikanere bak murene. I 1953 (året med flest fanger i Gulag) var tallet på fanger like under 2 mill.