torsdag 13. mai 2010

Evolusjon og altruisme

Jeg hørte hørte nettopp et opptak av Samir Okasha snakke om Individuals and Groups in Evolutionary Biology. Forelesningen er i underkant av en time lang, og veldig interessant - anbefales! Lydopptaket kan lastes ned fra LSEs hjemmesider her, eller via iTunes. Forelesningsslidene er her.

Okasha snakker om evolusjon, og hvordan altruisme kan vokse fram gjennom naturlig seleksjon. Et av hovedpoengene er at evolusjonen ikke nødvendigvis virker bare på individnivå, og at evolusjonen ikke bare driver fram egoistisk atferd.

Altså: hvis evolusjon også virker på gruppenivå, kan grupper med større andel altruistiske individer ha større sjanser for overlevelse og reproduksjon enn grupper av rene egoister.

Okasha nevner flere eksempler på altruistiske dyr: bier, alger, bakterier (hvertfall Pseudomonas aeruginosa) og de samme solidariske vampyrflaggermusene som Dag O. Hessen skrev om i Morgenbladet for litt siden.

Her er et fint sitat fra Darwins The Descent of Man:
however…a tribe including many members who were always ready to sacrifice themselves for the common good…would be victorious over most other tribes…and this would be natural selection
Evolution and the levels of selection, som Okasha skrev i  2006, er tilgjengelig (i forhåndsvisning) via Google Books.

6 kommentarer:

Tom O. Johnsen sa...

Er ikke dette det Dawkins snakker om med tanke på "The Selfish Gene"?

Kristian sa...

Hmm.. Jeg tror at dette på én måte er helt motsatt fra Dawkins, fordi det åpner for at naturlig seleksjon ikke bare skjer på gen-nivået, men også blant grupper.

Men jeg er ikke sikker - har ikke lest Dawkins. Du?

Tom O. Johnsen sa...

Har ikke lest, men har lyst.

Altså dette vil si (rent hypotetisk selvfølgelig) at folk fra Sør-Korea kan ha "lært seg" altruisme i større grad enn folk fra Nord-Korea? Det vil si, selv om de er fra samme gen, men ikke fra samme gruppe?

Kristian sa...

oi! :)
Jeg vet ikke om man kan trekke det dit. De har jo ikke vært to stater så veldig lenge?

Jeg tenkte først på forskjellene mellom Sør- og Nord-Italia (ref Putnam). Hvis de to kan sees på som forskjellige grupper: kanskje det er flere tillitsfulle altruister i nord, og flere mistroiske egoister i sør?

Tom O. Johnsen sa...

Mente ikke det som et reelt eksempel. Jeg skrev til og med "rent hypotetisk".

Naturlig seleksjon og gener er dypt vann for meg. Når det gjelder mennesker, så vet jeg at den genetiske variasjonen oss imellom er ekstremt liten relativt sett (hva enn det betyr). Feks er det like stort genetisk mangfold blant (den unge) menneskeheten som blant en stamme med gorillaer.

Jeg aner ikke om genetikken åpner for naturlig seleksjon av det som angår altruisme blant forskjellige typer grupper mennesker. Tror ikke det egentlig, men interessant om (eldre) dyr! Skulle likt å vite hvor Dawkins setter grensen for like gener!

Kristian sa...

Ja, dette er dypt og grumsete vann for noen og enhver. :)
Og det er ikke sikkert det er særlig overførbart til samfunnsfagene uansett, men fascinerende paralleller likevel!