torsdag 29. oktober 2009

Nytt argument

Høstens utgave av studenttidsskriftet argument er ute fra idag. Tema for utgaven er hjem. Jeg har ikke bidratt med noe særlig (bare litt småstoff på side 4 og 5), men jobber med en artikkel til neste utgave.

Fulltekst av siste utgave her - tidligere utgaver på arguments nettsider.

Ingen kommentarer: