fredag 30. oktober 2009

Hva gjør bloggerne?

Bloggutgaven av Public Choice er veldig interessant, og her kommer enda et sammendrag. Denne gangen: Laura McKenna og Antoinette Poles What bloggers do: an average day on an average political blog (fulltekst her).
Dette er dessverre ikke den mest interessante artikkelen fra bloggutgaven. McKenna og Pole har foretatt en spørreundersøkelse blant tilfeldig valgte amerikanske politiske bloggere, og gir en oppsummering av hva disse menneskene faktisk gjør. Funnene er ikke veldig overraskende:
Depending on political events or opportunities, they don different hats or take up different missions. A majority of bloggers are informers providing their readers with information found on other blogs, in the mainstream media, and about political officials. Bloggers synthesize information to provide a one-stop source of facts and links for their readers along with a healthy dose of sass and humor. Given that nine out of 10 bloggers provide this service, we can say that informing is the core business of blogging.
I tillegg til å informere leserne om viktige saker, bruker bloggerne altså tiden sin på å sjekke fakta i mainstream-mediene, oppfordre til politisk aktivisme og samle inn penger til kandidater/kampanjer.

Ett viktig poeng er likevel verdt å ta med seg fra artikkelen til McKenna og Pole: at gjennomsnittsbloggeren ikke er noen gjennomsnittsborger; "the vast majority of these bloggers are white, well-educated and male." Dette kan være verdt å tenke på når man vurderer bloggenes mulighet for å gi oss et mer variert mediebilde.

Laura McKenna har for øvrig en god blogg. Les for eksempel om The Internet and The Crazy People.

PS: Artikkelen til Hargittai, Gallo og Kane om polarisering blant politiske bloggere er mye bedre bruk av tid. Fulltekst her.

Ingen kommentarer: