lørdag 6. mars 2010

Hjernevasket? Eller vennevasket?

Kan politiske holdninger forklares av gener? En amerikansk undersøkelse (jeg synes jeg hører Jørgen Lorentzen flire hånlig allerede) ser på sammenhengen mellom gener, venner og ideologisk standpunkt. 

Settle, Dawes, Christakis og Fowler (fra UC San Diego og Harvard Medical School) tar utgangspunkt i dopaminreseptor-genet DRD4, nærmere bestemt varianten DRD4-R7, som er funnet å ha en sammenheng med novelty seeking. Altså: folk med dette genet er funnet å være mer åpne for nye erfaringer - "at the extremes, they are characterized as impulsive, exploratory, fickle, excitable, quick-tempered, and extravagant (Puttonen et al. 2005)". 

Forskerne foreslår så en balanse mellom arv og miljø i å forme personers politiske holdninger: når folk med dette genet har mange venner i ungdomstiden vil de bli kjent med mange ulike standpunkter og verdier. Altså:
For people who like new experiences, friendships thus serve to expose a person to the socio-political world, perhaps activating a political ideology that psychologically satisfies an openness to change and new experience.
Er dette sant? Er gener med på å bestemme våre politiske holdninger? Noen vil kanskje komme løpende med en eller annen "Jammen, jeg vet om noen eneggede tvillinger som stemmer på hvert sitt politiske parti, og foreldrene deres er ræddiser", men det ville jo være helt hansbauge å gjøre. Denne forskningen er interessant, den kan være sann, og bør uansett motivere oss til å lære mer. 

Artikkelen skal publiseres i Journal of Politics, og er tilgjengelig i fulltekst her. Jeg kom over denne saken via The Monkey Cage.

Ingen kommentarer: