tirsdag 9. juni 2009

Hvem er denne karen?

Har nettopp vært på Civita-frokost, der en spennende innleder delte sine tanker om markedsøkonomi og globalisering. Dessverre satt jeg bak en søyle, og så ikke mannen på talerstolen.

Han snakket om Adam Smith, og siterte avsnittet fra Wealth of Nations om hvordan næringsdrivende aldri samles uten å konspirere mot allmennheten.

Han snakket om hvordan mangelen på "anstendige avgifter" gjør at transportsektoren slipper å betale for sine utslipp. Og om skattelovgivning som lar rike skipsredere slippe unna.

Han fortalte at han lærer mye spennende av sine venner i næringslivet, men at "Man lærer ikke å styre et land av å styre en bedrift."

Han snakket om grådighetskulturens betydning for finanskrisen.

Han svarte med et kort "javel" på sitt eget spørsmål om reguleringer av finanssektoren kan svekke den økonomiske veksten.

Han kritiserte opsjonsordninger som gjør toppledere rike på utviklingen i oljeprisen.

Han tok til orde for å skattlegge klimagassutslipp, og sukket over FrPs populisme.

Til slutt spurte ordstyreren om Kåre Willoch virkelig har forandret seg så voldsomt som mange sier. Han svarte at (1) bildet av enhver politiker formes først og fremst de av politiske motstanderne, (2) den som tror at verden i dag krever samme type løsninger som for 20 år siden tar feil, og (3) det ville være synd om ikke man stadig lærte nye ting.

Ingen kommentarer: