fredag 11. februar 2011

Caldwell og innvandringen

Forrige uke gjorde jeg meg ferdig med Christopher Caldwells Reflections on the Revolution in Europe, en bok som argumenterer for at muslimske innvandring varsler Europas fall. Denne boka ligger et stykke utenfor komfortsonen min, så jeg er i grunn ganske fornøyd med å ha orket å lese hele. Dessverre tyr Caldwell altfor ofte til fordommer og løse anekdoter (ikke ulikt en en norsk forfatter jeg har gitt opp å lese) til at boka blir særlig interessant.

Caldwell bygger argumentet sitt delvis på forslaget om at innvandringen til Europa har lite til felles med innvandringen til USA - først og fremst på grunn av islam. Altså: at muslimske minoriteter i Europa har mer til felles med den afroamerikanske minoriteten i USA, enn med nyere ankomne innvandrere til USA. En tilsvarende tolkning finner vi også hos Alberto Alessina og Edward Glaeser (som jeg har blogget om tidligere, for eksempel her og her).

Jeg er fortsatt skeptisk til dette argumentet. Den store innvendingen er at den afroamerikanske minoriteten er mye mer marginaliserte i USA enn muslimske innvandrere er i Europa. Utdanning og fengsling er kanskje de mest iøyenfallende forskjellene. Jeg synes rett og slett ikke sammenlikningen er særlig god.

Boka til Caldwell tar også opp noen andre poeng, blant annet om terrorfare (som Stephen Walt har noen generelle betraktninger om her). Det ligger også en debatt her om hva toleranse kan og bør bety (som Martha Nussbaum har en del interessant å si om - f eks dette). Mer om disse senere.

For de som vil ha en raskere innføring i hva Caldwell mener, kan man gå til en forelesning han holdt i forbindelse med boklanseringen i 2009. Her er det blant annet et interessant poeng om at europeere har mistet noe verdifullt (da særlig verdier fra en kristen kulturarv) ved å holde religiøse argumenter utenfor samfunnsdebatten.

Ingen kommentarer: