lørdag 23. januar 2010

Fra Sicilia til Sør-Trøndelag

Jeg leser Robert Putnams Making Democracy Work i forberedelse til masteroppgaven. Boka sammenlikner forskjellige italienske regioner for å vise hvordan sivilsamfunnet er viktig for et velfungerende demokrati. Den altfor korte kortversjonen er noe slikt som at: demokratiet fungerer best i regioner med høy grad av tillit, frivillig arbeid, og et positivt samfunnsengasjement.

Dette gir seg blant annet utslag i kontakten mellom politikere og borgere. 
Citizens in civic regions contact their representatives much less often, and when they do, they are less likely to talk about policy than patronage (Putnam 1993: 101).
Altså: i de minst velfungerende regionene er det mer sannsynlig at borgere tar kontakt med politikere for å fremme sin egeninteresse i enkeltsaker. I de mest velfungerende regionene tar borgerne sjeldnere kontakt med politikere, og fremmer heller sine synspunkter på mer generelle politiske saker.

Uten å trekke øvrige sammenlikninger mellom Sicilia og Sør-Trøndelag: her er et kort utdrag fra dagboken til Arne Kielland (fra den gang han var stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag Arbeiderparti). Kielland var tidligere blitt kontaktet av en person fra Gauldal som ikke var fornøyd med skogdirektoratet. Personen eide et ulovlig oppsatt naust ved et fjellvann, men ønsket ikke å fjerne det.
1. mars 1972
... Det var i fjor sommer gauldalingen oppsøkte meg og talte sitt ærend. Noen som leser dagboka husker kanskje at jeg dro en snartur til Oslo for å se hva som kunne gjøres, trass i entydig direktiv fra Direktoratet, fra herredsrett og namsrett. Jeg hadde møtt landbruksministerens sønn, og seinere statsråden. Han tok seg av saka og sa at en ordning måtte det bli. Da jeg purra på i vinter hadde litjsaka vokst til en anselig sakshaug på statsrådens bord og den var fortsatt uavklart, men med håp. I dag kom beskjeden i form av kopi til meg av et brev som departementet har sendt direktoratet: (...) "Departementet er enig med direktoratet i at (NN) etter omstendighetene får ha naustet stående i sin levetid og at saken ordnes i samsvar med skogforvalterens forslag."
Sitatet er hentet fra boka Oss i mellom: konstitusjonelle former og uformelle kontakter Storting - Regjering, skrevet av Gudmund Hernes og Kristine Nergaard (s 123-124).

2 kommentarer:

Tom O. Johnsen sa...

Det her er en VELDIG bra artikkel:

http://www.economist.com/sciencetechnology/displayStory.cfm?story_id=15328544

Kort sagt så er mektige personer tilbøyelige til å sette lavere standarder for seg selv enn for andre.

Kristian sa...

Kult - takk for tipset!