tirsdag 29. juni 2010

Velferd og etnisk mangfold

Jeg har begynt å abonnere på Bloggingheads på iTunes, mye på grunn av disse to episodene fra forrige uke: Glenn Loury og Ross Levine om raseforskjeller og fengselssystemet i USA, og Jay Rosen og Julian Sanchez om journalister, bias og generell medieutvikling. Bra format, og stort sett interessante temaer.

Diskusjonen mellom Loury og Levine var spesielt interessant, og attpåtil relevant for masteroppgaven min: jeg skriver om innvandring og sosial kapital i Norge, og hvordan utvikling i sosial kapital kan påvirke grunnlaget for velferdsstaten.

Litt bakgrunn: I en bok fra 2004 (Fighting Inequality in Europe and the US) skriver Alberto Alesina og Edward Glaeser om forskjellene i velferdspolitikk i Europa og USA. De argumenterer for at særlig to faktorer er viktige for å forklare hvorfor USA ikke har et velferdssystem likt de man finner i Europa: politiske institusjoner som forhindret framveksten av et sosialistparti + sterke rasemotsetninger (se tidligere bloggpost om boken her).

Å vektlegge rasemotsetninger for å forklare velferdspolitikken i USA virker for meg helt rimelig. Det har mange gjort før. Men problemet oppstår når Alesina og Glaeser mener at en tilsvarende racialization of welfare politics i Europa vil gi vind i seilene for nye høyrepartier (Jorg Haider, Pim Fortuyn, Jean-Marie Le Pen, osv), og at det er dette som vil undergrave sjenerøse velferdsstater her hos oss. Tanken er altså at høyrepartiene vil rulle tilbake velferdsordningene dersom folk oppfatter minoritetene som en belastning på velferdssystemet.

Jeg mener derimot at det er viktigere å fokusere på sosial kapital enn på en racialization of welfare politics, først og fremst fordi det ikke gir mening å snakke om rase og etnisitet på samme måte i USA og Europa. De historiske erfaringene er rett og slett altfor forskjellige. Altså: jeg mener at det er stor forskjell på rasemotsetningene som forhindret en bred arbeiderbevegelse  i USA på 1800- og 1900-tallet, og de etniske motsetningene som eventuelt måtte prege nordiske velferdsstater idag. Begrepet welfare queen er et eksempel fra den amerikanske velferdsdiskursen ladet med en rase/etnisitetsbetydning som jeg ikke kan se har noen europeisk (eller norsk)  like.


Bloggingheads-episoden med Loury og Levine var en god påminner på nettopp dette. Rase og etnisitet er radikalt annerledes i den amerikanske konteksten, og koplingen mellom rase og velferdspolitikk er helt forskjellig fra det vi ser i Europa. De to påpeker at fengselssystemet i USA kan sees på som et slags substitutt for velferdsordninger, og det treffer disproporsjonalt minoriteter. 

Dette mener jeg er fullstendig annerledes fra forholdene i f eks Norge. Sandberg og Pedersens Gatekapital (sammenliknet med de amerikanske forholdene beskrevet f eks av Bruce Western eller Sudhir Venkatesh - eller Loic Wacquant om man skal være helt rabiat) er et godt eksempel på hvor store forskjeller det er i forholdet mellom etnisitet, marginalisering, kriminalitet og straff i Norge og USA. Mer om det her.

Så – hvis ikke innvandring og økt etnisk mangfold vil utfordre den norske velferdsstaten gjennom mekanismen som Alesina og Glaeser foreslår – kan det finnes andre mekanismer?

Her kommer sosial kapital-litteraturen inn. Opprettholdelsen av en sjenerøs velferdsstat kan nemlig beskrives som et sosialt dilemma, og forutsetter en høy grad av tillit i samfunnet. Kort fortalt: velferdsstaten åpner for at hver og en av oss kan utnytte andres bidrag til fellesskapet (free-riding/trygdesnylting), og forutsetter at vi stoler på at andre ikke vil utnytte systemet. Høy grad av generalisert tillit, samt bridging sosial kapital (mer om disse begrepene senere), er derfor viktige premisser for velferdsstatens overlevelse.

Nok for nå. Lou Reed har sitt å si.

3 kommentarer:

Tom O. Johnsen sa...

Kansakje etnisk mangfold skaper mindre tillit blant individene i samfunnet. For å være litt djevels advokat: Kanskje mange amerikanere rett og slett synes det er feil med for mye redistribusjon? Alesinas tekst gir mye mening, men kanskje den forherliger europeere litt?

Kristian sa...

Godt poeng! Og jeg forenkler Alesina og Glaeser litt her. Boken inneholder nemlig et kapittel om holdninger, hvor de skriver at amerikanere (særlig hvite) har et annet syn på fattigdom og redistribusjon enn europeere: mens vi i Europa oftere ser på fattigdom som resultat av strukturelle krefter som holder folk nede (folk er fanget i fattigdom), er amerikanere mer tilbøyelige til å se på fattigdom som en konsekvens av manglende arbeidsvilje hos de fattige. MEN: afroamerikanere ser annerledes på tingene, og mener oftere at fattigdom er resultatet av strukturelle krefter - som europeere. Denne forskjellen i syn på redistribusjon er dermed en viktig del av denne racialization of welfare politics i USA. Men såvidt jeg vet finner man ikke samme type holdningsskille i Europa - minoriteter er ikke mer positive til redistribusjon enn majoriteten. F eks funnet i denne artikkelen: http://www3.interscience.wiley.com/journal/118570901/articletext?DOI=10.1111%2Fj.1540-5907.2006.00227.x

Når det gjelder spørsmålet om etnisk mangfold undergraver tilliten i samfunnet - det er der oppgaven min kommer inn. Mer om den senere. :)

Tom O. Johnsen sa...

Kjenner til den teksten der. Den er nesten for enkel. Men men. Den var veldig lett forståelig og den er en jeg husker den dag i dag.

Det er ganske suspekt å dele samfunnet inn i hvite og svarte da? Eller europeere og amerikanere?