torsdag 27. august 2009

Norman, oljeformuen og Lucas-paradokset

Har vært på sommerkonferansen til Norfund i dag, der temaet var finanskrisens effekter på u-land.

Victor Norman var blant innlederne, og han holdt et foredrag med tittelen Hvordan hører u-landene hjemme i en langsiktig investeringsstrategi for statens pensjonsfond? Han antydet at vi kunne få bedre avkastning på pensjonsfondet hvis vi gjorde mer konsentrerte investeringer i u-land.

Et viktig poeng i foredraget var Lucas-paradokset: at kapital ikke flytter seg til u-landene, selv om avkastningen er høyere der enn i i-landene. Mannen bak dette paradokset er nobelprisvinneren Robert Lucas. Hele artikkelen Why Doesn't Capital Flow from Rich to Poor Countries? kan du (og jeg) lese her.

Norman trakk i dag fram tre viktige forklaringer på hvorfor man ikke investerer stort i u-landene:
- politisk risiko (reell eller innbilt)
- asymmetrisk informasjon
- mangel på næringsmiljøer/næringsklynger i u-landene

Han argumenterte for at investeringer i u-landene kan gi stor avkastning (og være en fornuftig bruk av pensjonsfondet), men det krever et langsiktig perspektiv - og investeringer som er store nok til at man passerer en kritisk masse.

Konferansen foregikk for åpne kameraer og mikrofoner, og dukker kanskje opp på det store internettet.

Ingen kommentarer: