lørdag 26. september 2009

Nedgangstider og politiske holdninger

Paola Giuliano og Antonio Spilimbergo har gjort en veldig spennende undersøkelse. De forsøker å finne ut hvordan makroøkonomiske sjokk, slike som den vi er inne i nå, påvirker folks politiske holdninger.

Et kort sammendrag av undersøkelsen finnes på Vox, hele artikkelen er ute som NBER-paper, og et tidligere utkast er tilgjengelig gratis via IZA.

Forskerne finner at folk som opplever økonomiske nedgangstider i ung voksenalder (mellom 18 og 24):

... tend to believe that success in life depends more on luck than on effort, support more government redistribution, but are less confident in public institutions. Moreover, we find that recessions have a long-lasting effect on individuals’ beliefs.

Dette betyr blant annet at folk som vokser opp under økonomiske nedgangstider har større sannsynlighet for å ønske økt statlig inngripen i økonomien, men viser samtidig lavere tillitt til offentlige institusjoner. Disse kreftene kan altså trekke folk både mot venstre (økt velferdsstat) og høyre (skepsis til offentlig sektor).

Det er verdt å merke seg at undersøkelsen er utført i USA, og kanskje ikke er direkte overførbar til europeisk eller norsk kontekst.

Men likevel: forskerne antyder at folk som vokser opp under nedgangstider er både skeptiske til offentlig sektor og positive til sterke velferdsordninger. Er dette den neste Frp-koden?

6 kommentarer:

frr sa...

"forskerne antyder at folk som vokser opp under nedgangstider er både skeptiske til offentlig sektor og positive til sterke velferdsordninger"

Men er dette egentlig forenlig?

Kristian sa...

Nei, det ligger jo en ganske klar motsetning her, og høyre/venstre-aksen blir litt uklar.

Men det er jo hvertfall ett parti (Frp) som har et uklart forhold til høyre/venstre-aksen. Og de ville vel for eksempel foreslått privatiserte tilbydere med offentlig finansiering.

Tom O. Johnsen sa...

Er det dette man kaller et paradoks?

Jeg ser helt klart en del FrP i dette. Min tolkning (som menneske) er:

Lavere tiltro til offentlige institusjoner; "hvorfor klarte ikke det offentlige å skåne meg fra økonomiske nedgangstider?"

Mer velferdspenger; "gi meg trygghet!"

FrP: "Det offentlige suger, men vi skal sørge for at det blir bra. Forresten - her er litt oljepenger."

magnusna sa...

Dette fant da Inglehart ut for over 30 år siden =))
Flott blogg forresten Kristian, kom over den en dag og skal følge med for oppdateringer ;)

Tom O. Johnsen sa...

Magnusna ja! Deg har man ikke sett på en god stund.

Kristian sa...

Takk for det og velkommen, Magnus! :)