torsdag 17. september 2009

Dulting og dyriske impulser

Jeg hører Animal Spirits av George Akerlof og Robert Shiller som lydbok om dagen. Argumentet er at mainstream økonomisk teori bygger på grove forenklinger, og Akerlof og Shiller bruker Keynes' uttrykk animal spirits for å fortelle hvordan irrasjonelle motivasjoner driver menneskelig (økonomisk) aktivitet. Mennesket handler ikke rasjonelt, men drives av flere andre hensyn enn ren nyttemaksimering.

-------------------------

Oppdatert: anbefaler særlig kapittel 13: "Why Is There Special Poverty among Minorities?" Akerlof og Shiller mener økonomiske teorier som ikke tar hensyn til sosiologiske begreper (diskurser, selvforståelse) ikke kan beskrive vedvarende sosiale forskjeller. De mener affirmative action er avgjørende for å bryte ned de oppfattede forskjellene mellom svarte og hvite.

-------------------------

Dette kan være en fin balanse til tradisjonell makroøkonomi, der det blant annet argumenteres for at skattebetalere har så lang tidshorisont at de forstår at skattelettelser i dag må hentes inn ved skatteøkning i framtiden (Ricardian equivalence). Etter denne logikken ville forbrukerne spare pengene de har til overs etter skattelettelser, og ikke bruke dem på alt mulig rart.

Motargumentet: Ben & Jerrys til 60 kr pr boks.

Det er mye spennende atferdsøkonomi ute og går. Dan Ariely, som er tilstede både på blogg og podkast, er en (slags) favoritt.

Alle bør dessuten få med seg Richard Thaler på UChannel snakke om Nudge (som han skrev sammen med Cass Sunstein) før neste ukes Civitafrokost: Bent Sofus Tranøy, Lars Fr. H. Svendsen og Inge Lønning til debatt om dulting/nudging. Nytt Civita-notat om emnet bør også leses.

Til slutt, et kort bevis for at mennesket (bestemt for entall, dvs meg selv) ikke er rasjonelt: Grunnen til at jeg hører en del på lydbøker i det siste er at jeg har tegnet et abonnement hos Audible.com. Jeg trodde et øyeblikk at de ga bort lydbøker gratis, og registrerte meg for et "Free offer." Jeg leste ikke den lille skriften, men begynner å skjønne tegninga nå.

Rasjonell aktør, du liksom.

Ingen kommentarer: