tirsdag 3. februar 2009

Her hviler konservatismen

Sam Tanenhaus mener konservatismen er død, og skriver nekrologen i The New Republic. Argumentet er ganske likt det John Gray skrev i Enlightenment's Wake: at den virkelige konservatismen har druknet i markedsliberalisme. Heller enn å støtte opp om sivilsamfunnet og viktige tradisjoner har konservatismen omfavnet radikal omforming av samfunnet gjennom privatisering og markedstenkning.

Tanenhaus skriver om de amerikanske movement conservatives:
...modern American conservatism has dedicated itself not to fortifying andeplenishing civil society but rather to weakening it through a politics of civil warfare.

Hvis dette er sant - er venstresiden de nye konservative?

Ingen kommentarer: