torsdag 12. februar 2009

Oppgave om inntekstforskjeller

Jeg skal skrive semesteroppgave om økninger i inntektsforskjeller i industrialiserte demokratier siden ca 1960/70. Har hatt første runde med veiledning i dag, og er ved forholdsvis friskt mot (men datainnsamlingen og SPSS skal nok få ordnet opp i dèt).

Utgangspunktet mitt er Paul Krugmans Conscience of a Liberal, der argumentet er at den store økningen i inntektsforskjeller siden 1970-tallet ikke er resultatet av uhåndterbare krefter som økt verdenshandel, teknologiutvikling osv, men av politisk styring.

Jeg skal se nærmere på hvordan faktorer utenfor politikernes herredømme (grad av fagorganisering, demografisk utvikling, utenlandhandel, sosiale normer osv) kan ha påvirket inntekstforskjeller gjennom årene (målt som konsentrasjon av inntekt blant de rikeste - foreløpig usikker på hva som blir det mest nøyaktige målet). Effekten av disse eksogene variablene skal sammenliknes med effekten av politiske verktøy (ulike typer skatt, omfordelingsordninger, velferdstjenester, osv). Så får vi se.

Så snart jeg finner noen gangbare tall skal jeg tvinge dem inn i SPSS og forsøke å få noe vettugt ut av dem.


Innen den tid skal jeg lese:

Franzese, Robert. 2002. Macroeconomic Policies of Developed Democracies, Cambridge Studies in Comparative Politics, Cambridge University Press. (med data: http://www-personal.umich.edu/~franzese/Publications.html)

Goldin, Claudia & Robert Margo. 1991. The Great Compression, NBER-paper: http://www.nber.org/papers/w3817.pdf

Lindsey, Brink. 2009. Paul Krugman's Nostalgianomics, CATO-paper: http://www.cato.org/pubs/wtpapers/Nostalgianomics.pdf

Piketty, Thomas & Emmanuel Saez. 2003. Income Inequality in the United States, Quarterly Journal of Economics 63 (1): http://elsa.berkeley.edu/~saez/pikettyqje.pdf

I tillegg skal kikke gjennom http://www.esop.uio.no/

Sluttnote:
Hvis dette blogginnlegget ble litt i overkant fagtungt: her er litt monkey news.

2 kommentarer:

Anonym sa...

Hei!
Interessant oppgave. Fant du ut hvilken metode som egnet seg best for å beregne inntekstforskjeller i et land?

Ref. denne diskusjonen:
http://debatt.aftenposten.no/item.php?GroupID=4&ThreadID=292387&page=12#item4721593

Kristian sa...

Hei!

Takk for kommentar! Det var jaggu høy temperatur på den aftenposten-debatten..

Jeg valgte å bruke Gini, mye fordi jeg da kunne beregne forskjellen i inntektsdistribusjon før og etter skatt. Differansen mellom Gini før og etter skatt ble derfor målet jeg brukte på redistribusjon.

Ellers er vel lønnsforskjell mellom første og niende desil et ganske vanlig mål på ulikhet: se f eks på dette paperet fra Barth og Moene: http://www.ces.fas.harvard.edu/conferences/nordic/papers/emulteba.pdf


Du kan forresten lese den ferdige oppaven her, om du vil: http://kristiansnotisblogg.blogspot.com/2009/06/inntektsforskjeller-pa-poleconno.html