onsdag 25. februar 2009

Ikke lyntog i NTP

Regjeringen skal snart legge fram nyeste Nasjonal Transportplan (NTP). Econ har allerede sagt nei, og hvis også HKH Det Sentrale Styringsdokumentet skal få et ord med i laget er svaret opplagt: det blir ikke lyntog i Norge i denne omgang. Desverre.

Samfunnsøkonomene i Econ har avfeid lyntog på grunnlag av passasjerantallet (strekningene Oslo-Trondheim og Oslo-Gøteborg, les rapporten her), og på grunn av at miljøeffekten er liten i forhold til investeringskostnaden (strekningene Oslo-Bergen og Oslo-Trondheim, les denne rapporten her).

Det viktige er at lyntog kan redusere innenlandsflyvninger. Aslak Bonde (som snart burde ta til vettet og flytte politiskanalyse.no til en bloggplattform) påpeker:
Den store ideen med de superraske togene er at de skal redusere den innenlandske flytrafikken. Rutene mellom Stavanger-Oslo og Bergen-Oslo er blant de mest trafikkerte innenriksruter i verden, dersom man ser i forhold til innbyggertallet. Et tog som bruker to timer mellom storbyene i øst og vest vil erfaringsmessig nesten eliminere flytrafikken.

Dette er Econ (i rapporten om miljøeffekt av lyntog Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim) stort sett enig i. Men når de lander på en annen konklusjon enn de tyske økonomene (VWI mente at norske lyntog ville være samfunnsøkonomisk lønnsomme) er det delvis fordi Econ utelukker muligheten for at tognettet vil gi økt sysselsetting og lønnsomhet i næringslivet:
Dette er etter vår vurdering en framgangsmåte man bør være sværtvarsom med å benytte, selv i en situasjon med høy og vedvarende arbeidsløshet. Det er for tiden ingen slike gevinster å hente for prosjektet i norsk økonomi, som har full sysselsetting og mangel på arbeidskraft (side 6).

Selv om det norske arbeidsmarkedet har forandret seg en del siden oktober 2008, er det grunn til å tro at Stoltenberg vil lande på samme konklusjon som Econ. Dette er trygge, samfunnsøkonomiske beregninger som nok resonnerer godt med statsministerens syn på politikk.

Dessuten: velgerne skal få sitt. Leif Helland og Rune Sørensen har nylig vist hvordan bevilgninger til norske veiprosjekter først og fremst brukes som politiske - ikke samfunnsbyggende - verktøy. Det ville derfor ikke være overraskende om neste NTP ikke innebærer ensolid opprustning av veinettet. Så kan man kanskje snart få fred for den evig tilbakevendende sammenlikningen med albansk veistandard. Dessuten ser regjerignen trolig veiutbedringene som et verktøy for å sikre oppslutning om SP, og samtidig demme opp mot FrP.

Og etter logikken som Helland og Sørensen har påvist blir et samferdselsprosjekt som lyntogutbygging i Sør-Norge praktisk talt umulig. Lyntognettet gir:
- størst gevinst i byområdene, der velgerne er minst verdt
- store investeringer på tvers av valgdistrikter, slik at effekten av svingvelgere og lav partilojalitet viskes ut (eller blir vanskeligere å forutse)

Nei, vi blir nok fortsatt nødt til å fly til Europa hvis vi vil reise med lyntog.

Ingen kommentarer: