onsdag 3. desember 2008

Velferdsstat i USA?

Her er noen tegn på at Obama vil gi USA et mer omfattende velferdsregime.

Årets Nobelprisvinner i økonomi, Paul Krugman, har argumentert for at reform av helsevesenet bør være Demokratenes førsteprioritet. I The Conscience of a Liberal gir han støtte til de som mener at USAs mangel på en europeisk velferdsstat skyldes store rasemotesetninger, og peker på helsereform som det viktige første skrittet i arbeidet med å bekjempe de store sosiale forskjellene i landet.

Thomas Frank (What's The Matter With Kansas?), som fortsatt er forbanna for at Demokratene ikke har innsett det Republikanerne for lengst har forstått, ser litt annerledes på tingene. I motsetning til Krugmans rase-argument, har Frank lenge ment at Republikanernes store oppslutning blant velgere som burde vite bedre skyldes et overfokus på verdi- og trosspørsmål.

I dag skriver han optimistisk i WSJ om hva en liberal reform av helsevesenet kan bety for Demokratene:
[C]onservatives have always dreaded the day that Democrats discover (or rediscover) that there is a happy political synergy between delivering liberal economic reforms and building the liberal movement.

Uansett om verdispørsmål eller rase går lengst i å forklare Republikanernes dominans (og mangelen på allmenn helseforsikring) ser denne høsten virkelig ut til å bety change. I tillegg til at rasismen blir stadig svakere kan finanskrisen åpne for en New New Deal.

Yes he can.

Ingen kommentarer: