mandag 12. januar 2009

E-demokrati

Mandag Morgen skriver denne uken at borgerne ønsker seg bedre offentlige tjenester på nettet:
Nordmenn, svensker og dansker mener at dersom velferdsstaten skal kunne forbedre og fornye seg, må politikerne satse på enklere regler, mindre byråkrati og mer brukermedvirkning. Innbyggerne sier klart i fra at de vil ha døgnåpen forvaltning og større påvirkning på avgjørelser som tas på vegne av lokalsamfunnet.

Det er vel og bra, men hvordan kan man engasjere borgerne til å delta via nettet? Bente Kalsnes tipset om denne artikkelen i The Atlantic, om hvordan amerikanske offentlige etater gradvis gjør informasjon tilgjengelig på plattformer som gir brukere muligheten til å programmere egne tjenester. Tankegangen er både god og ydmyk:
“We can’t envision every beneficial use for our data,” Moore told me. “We don’t have the time, we don’t have the resources, and frankly, we don’t have the vision. I’m sure there are people out there who have better ideas than we do. That’s why we’ve opened it up.”

Kalsnes har skrevet om av det samme i Dagbladet: Britiske mySociety senker terskelen for politisk deltakelse gjennom tjenester som fixmystreet.com og theyworkforyou.com.

Jeg leser Julian Le Grands Motivation, Agency and Public Policy på skolen nå, og den handler om noe av dette. Et av hovedpoengene er at offentlige tjenester bør bygge på oppfatningen av at borgerne ikke er Pawns (de minst viktige brikkene på sjakkbrettet), men Queens. Offentlige tjenester, mener Le Grand, bør ikke rettes mot passive mottakere, men aktive deltakere.

Initiativene til mer og bedre e-demokrati virker gode nettopp fordi de bygger på denne tankegangen.

2 kommentarer:

Tom O. Johnsen sa...

Det Poliske Parti - forut for sin tid?

Det er åpenbart enorme muligheter som har åpnet seg med utbredelsen av internett. Om det finnes en måte å gi folk mer makt og innflytelse over sitt eget liv og tjenester de måtte motta fra det offentlige så er jo det en spennende vei å gå. Om det innebærer at nettdebattanter på VG Nett, Dagbladet og VOX Populi sin diskusjonstråd i forbindelse med hans innlegg om Gilbert og Fosse skal ha noen som helst innflytelse over meg så er jeg ikke interessert.

Hilsen Tom "hatt".

innspill sa...

Vi har drevet aktivt med e-demokrati i form av interaktive høringsdokumenter/kommuneplaner i Randaberg komune siden 2007 hvor alle kan delta og komme med innspill til hva som bør gjøres. Stavanger følger nå etter. http://www.inspill.com lager disse løsningene.