torsdag 22. januar 2009

Swiftboating 2.0

Vox Populi diskuterte i går et innlegg fra bloggen til kommunikasjonsbyrået Holgersen og Tversnes. Eeh, jeg mener Geelmyuden.Kiese (unnskyld - jeg blander alltid disse to). GK-bloggen tar til orde for at politiske TV-reklamer vil gi mer drittkasting. I oppsummerering:
Vi har i Norge aldri hatt en like klar kultur for politiske svertekampanjer som for eksempel USA. Det er allikevel grunn til å tro at enkelte norske partier ønsker å profitere på negative reklamer dersom dommen fra Strasbourg blir stående – særlig når nyere forskning antyder at dette faktisk virker.

Vox Populi har sett nærmere på forskningsrapporten GK mener å basere seg på, og gir treffende kritikk. Blant annet at det er viktige forskjeller mellom amerikansk presidentvalgkamp og norsk Stortings- eller lokalvalgkamp.

Men ikke alle amerikanske fakta er irrelevante. I 2004 ble John Kerry-kampanjen utsatt for en svertekampanje fra Swift Boat Veterans for Truth. Etterhvert som stadig flere (det vil hovedsaklig si kollegene til Holgersen og Tversnes) spår omfattende bruk av sosiale medier i den kommende norske valgkampen, reiser spørsmålet seg: får vi se swiftboating 2.0 i Norge denne sommeren?

Swiftboating 2.0 betyr at aktører utenfor det tradisjonelle partiapparatet kan føre politiske svertekampanjer gjennom sosiale medier. Det kan for eksempel være spamming av velvalgte Facebook-grupper som Folk flest mot FRP (15 300 medlemmer), Protestaksjon mot bensinprisene (127 000 medlemmer) eller "Vi som mener Herman Friele burde bli Kongen av Bergen" (84 medlemmer). Hver eneste egendefinerte målgruppe er tilgjengelig på Facebook.

Så har vi bloggene. Jeg skrev tidligere denne måneden om noen av problemene ved politiske blogger, og muligheten for svertekampanjer og useriøsitet er en stor bekymring.

Bloggene senker terskelen for politisk deltakelse på godt, men masse vondt. Anonyme politiske blogger kan gi politiske debatter en ny dimensjon, men kan like gjerne gli ut i usakligheten. Og mye kan gjøres for å øke trafikken til usaklige sverteblogger. Denne høyst uoffisielle (men veldig toneangivende) listen over landets beste politiske blogger vil være et naturlig utgangspunkt for norske swiftboatere. Et velplassert sleivspark i kommentarfeltene på en populære blogg gir Hvermannsenn mulighet til å øke trafikken på sin egen Swift Boat Bloggers for Truth-side.

Å senke terskelen for politiske ytringer betyr at Hegnar lurer i de digitale buskene. Og det gjør meg virkelig bekymret.

4 kommentarer:

Tom O. Johnsen sa...

Det er jo som alltid en tradeoff her. Jeg leste det Vox Populi-innlegget du referer til. Det var interessant å lese at det faktisk var små aktører som tok initiativet til politisk reklame. Var det pensjonistpartiet i Rogaland?

Akkurat som med lobbyvirksomhet så er det jo flotte muligheter for marginaliserte eller mindre grupper å bli hørt - samtidig som de sterke åpenlyst har mer ressurser til å utnytte seg av det. Når det gjelder drittkasting og lignende så er det klart at mye rart kan forekomme. Men massemedia er nok noe vi ikke kan "stagge". Vi får leve i håpet om at teknologisk utvikling kan bidra positivt i samfunnsutviklingen fremover. Det er ikke tvil om at det har bidratt positivt med tanke på å gi marginaliserte grupper i ikke-demokratiske land en stemme.

Nå sklir jeg ut litt, men det er et veldig interessant tema.

Tom O. Johnsen sa...

Altså, Vox Populi tok for seg temaet i et tidligere innlegg også. Akkurat det du refererte til hadde jeg IKKE lest. Men det skal jeg.

Kristian sa...

Jeg er egentlig mindre bekymret for drittkasting fra massemedia og partiene enn fra bloggerne og Facebook-folket i valgkampen som kommer. Mediene og partiene er i det minste profesjonelle, men Hvermannsen er til tider direkte usympatisk.

Men det er ikke meningen å gå helt Matlary her, altså..

Tom O. Johnsen sa...

Jeg mente massemedia som en felles betegnelse på medier. Alt - internett, tv, radio osv osv. Det føles liksom naturlig at det kommer til å skje veldig mye på den fronten i fremtiden pga teknologisk utvikling. Da vil jeg heller at det skal være fritt enn regulert av staten (gjennom politiovervåkning feks).