lørdag 10. januar 2009

Heroindebatten

I desember startet Bjarne Håkon Hanssen en vanskelig debatt ved å lansere tanken om å dele ut gratis heroin til de tyngste rusmisbrukerne.

Jeg vet ikke om jeg klarer å ta noe standpunkt i denne debatten, men anbefaler denne artikkelen i The New Republic, og denne i Wall Street Journal. Rusmisbruk blant leger og omsorgspersonale er en av de utilsiktede konsekvensene av slike programmer.

Ingen kommentarer: